ورود عضویت

اکتیوز چیست؟

به هر یک از چندین نوع بیماری پوستی گفته می شود که مشخصه اصلی آن خشکی، زبری و حالت فلسی پوست است. این حالات پوست به دلیل ضخیم شدن بیش از حد (هیپرتروفی)(بیشتر)

آموزش

انجمن حمایت از بیماران اکتیوز متعهد است که آخرین اطلاعات را به شیوه دقیق، قابل فهم و به موقع در مورد اکتیوز به مخاطبین ارائه کند تا جوابگوی نیازهای پزشکی، اجتماعی و آموزشی اعضا باشد (بیشتر)

تحقیق

اکتیوز ها بیماریهای نادری هستند که اطلاعات متخصصان پزشکی در مورد آنها بسیار اندک بوده و درک بهتر بیماری که لازمه درمان آن است تا حد زیادی به تحقیقات وابسته است.(بیشتر)

درمان

در حال حاضر اکتیوز بطور کامل درمان پذیر نیست. اما دانشمندان تمام سعی خود را برای پیدا کردن روش هایی برای مقابله با اکتیوز بکار گرفته اند.برای اطلاع از لیست آخرین پروژه های درمانی تحقیقاتی (بیشتر)

"اتحاد افراد و سازمان ها در همکاری متقابل برای مقابله با بیماری اکتیوز از طریق آموزش، آگاهی بخشی و غربال گری"