ثبت نام در انجمن حمایت از بیماران ایکتیوز ایران. مرحله اول ثبت نام (29مرداد 98 تا 31 شهریور 98) ابتدا فرم عضویت را تکمیل کرده و پس از آن مدارک لازم را جهت تشکیل پرونده به دفتر انجمن ارسال نمایید.