ورود عضویت

اکتیوز چیست ؟

اکتیوز چیست ؟
به هر یک از چندین نوع بیماری پوستی گفته می شود که مشخصه اصلی آن خشکی، زبری و حالت فلسی پوست است. این حالات پوست به دلیل ضخیم شدن بیش از حد (هیپرتروفی) لایه شاخی شده (استارتوم کرنئوم) بخش روپوست (اپیدرم) ایجاد می شود. اکثر اکتیوزها ژنتیکی و ارثی هستند، اما برخی از آنها بصورت اکتسابی در اثر عوامل محیطی ایجاد می شوند. برخی از انواع اکتیوزها یکی از تظاهرات بیماری در برخی از سندرم های ژنتیکی هستند. یعنی فرد مبتلا علاوه بر اکتیوز، همزمان دچار انواع دیگری از اختلالات پوستی و غیر پوستی نیز است.

برای آگاهی از طبقه بندی اکتیوزها به صفحه انواع اکتیوز مراجعه کنید.