ورود عضویت

آموزش

انجمن حمایت از بیماران اکتیوز متعهد است که آخرین اطلاعات را به شیوه دقیق، قابل فهم و به موقع در مورد اکتیوز به مخاطبین ارائه کند تا جوابگوی نیازهای پزشکی، اجتماعی و آموزشی اعضا باشد (بیشتر)