ورود عضویت

تحقیق

اکتیوز ها بیماریهای نادری هستند که اطلاعات متخصصان پزشکی در مورد آنها بسیار اندک بوده و درک بهتر بیماری که لازمه درمان آن است تا حد زیادی به تحقیقات وابسته است.(بیشتر)این پروژه های تحقیقاتی معمولا در مراکز مختلف دانشگاهی و درمانی توسط دانشمندان اجرا شده و بیماران بصورت داوطلبانه در آن شرکت می کنند.نتایج حاصل از این طرح برای هر دو طرف سودمند است.دانشمندان پس از انجام این طرح به درک بیشتر می رسند و بیماران نیز با شرکت داوطلبانه در این طرح از مزایای آن استفاده می کنند.