ورود عضویت

درمان

در حال حاضر اکتیوز بطور کامل درمان پذیر نیست. اما دانشمندان تمام سعی خود را برای پیدا کردن روش هایی برای مقابله با اکتیوز بکار گرفته اند.برای اطلاع از لیست آخرین پروژه های درمانی تحقیقاتی (بیشتر)

به وبسایت کارآزمایی های بالینی مربوط به دولت ایالات متحده آمریکا مراجعه فرمایید.