ورود عضویت

تغییرات جدید در پست روابط عمومی انجمن

بسمه تعالی

خوشحالیم که خداوند این فرصت را به ماعنایت کرد تا با مسئولین واعضای فداکار جامعه ایکتیوز ایران به مناسبت تودیع و معارفه، که البته همه اینها اعتباری و موقت است، در خدمت شما باشم.

 

ز دلم نمی گریزد رخ چون مه تو یارا
نه ز قلب من برونی نه ز دیده آشنا را
نروی ز دل که مشکل برود ز خاطراتم
که ز مکتب تو دارم به خدا قسم صفا را

 

سرکار خانم مریم کرمی

ازاینکه در کنف الطاف خاصه ی الهی چندین ماه متوالی را درکسوت خدمت به جامعه ی ایکتیوز ایران به انجام وظیفه ی ثمر بخش و مؤثر پرداخته اید ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی انجمن، نهایت سپاس و قدر دانی ( مسئولان واعضای محترم این جامعه کوچک…) را خدمت حضرت عالی (و خانواده ی محترم که در این تلاش و به ثمر رسیدن آن یار و همراه شما بوده اند) ابراز داریم.

 

سرکارخانم زهراسادات قریشی

با عنایت به تعهد،تجارب ارزشمند و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ چهارشنبه – ۱۵ بهمن ۱۳۹۳به سمت مدیریت روابط عمومی انجمن ایکتیوز ایران منصوب می شوید.
توفیق اینجانب را با استعانت از الطاف الهی و بهره مندی از نیروهای متخصص و پرتلاش با برنامه ریزی جامع و گسترده در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف ذیل از حضرت احدیت (جلّ و علا) مسئلت می نمایم.

۱-گسترش روحیه اعضا و ایجاد انگیزه درتمامی دوستان وفعالین به منظور حاکمیت محیط مملو از صداقت، شادابی، پویایی و جدیت و کاردانی در انجمن

۲– سرلوحه قرار دادن ارزش های اصیل اسلامی و انسانی در راهبری انجمن

۳-شایعه زدایی وبرطرف کردن ابهامات با ارائه اخبار واطلاعات شفاف

۴-تهیه گزارش خبری ،اطلاعیه ،تأییدیه ،تکذیبیه با هماهنگی مسئولین مربوطه درمحدوده ی مقررات وبادرنظرگرفتن سیاست های انجمن درزمان لازم به نحوی که این گونه اقدامات از شدت بحران بکاهد وبه حفظ آرامش موجود کمک کند.

۵-دعوت به حفظ آرامش وپرهیز از شتاب زدگی درتصمیم گیری هامشورت با کارشناسان مشاوره وروان شناسی درتولید اخبار واطلاعات

۶-پرداختن به عناصر اصلی واقعه وپرهیز از حاشیه گرایی

۷-تعامل مطلوب با رسانه ها وخبرنگاران وتشکیل کمیته ویژه خبررسانی

۸-توجه به بازخورد ارائه اخبار ودرنظر گرفتن عکس العمل مخاطبان وارائه اخبار تکمیلی به منظور رفع ایرادواشکال اطلاع رسانی

۹-پیشگیری از ارائه اخبار واطلاعات ضدونقیض خصوصاآمار وارقام باهماهنگ ساختن مسئولین درکلیه سطوح انجمن

۱۰-تهیه اخبار درحجم کم که حاوی مسائل اساسی مورد نظر مخاطبان باشد .

۱۱-پرهیز از اخبار از منابع مبهم نظیر اشخاص نامعلوم ویاکسانی که نخواسته اند نامشان فاش شود.

۱۲-رصد نیازهای افکار عمومی وسعی درتهیه اخبار واطلاعات درراستای آن

۱۳-توجه به بیان ارکان واقعه

۱۴-روابط عمومی باید موقعیت شناس باشد و از بازگو کردن مطالب واطلاعاتی که بحران را تشدید می کند خودداری کند .

۱۵-تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.

۱۶- نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.

۱۷- نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌.

۱۸- طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ اعضای انجمن ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.

شماره تماس سرکار خانم زهرا سادات قریشی : ۰۹۱۸۲۵۲۹۰۲۷

سپاس فراوان
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اکتیوز